Kontaktné údaje

Sídlo podnikania
Gajdoš Gabriel-Reprezent Sekčovska 19 086 41 Raslavice IČO: 14 287 315 DIC: 1020747398 IC DPH: SK1020747398
Korenšpondenčná adresa
Gajdoš Gabriel-Reprezent Východná 3 Trenčín 911 08
Autor
...
Mgr. Gabriel Gajdoš - programátor Tel.: 0905 320 616 Email: admin@verejnyportal.eu

Živnostenský list vydaný dňa 19.01.1998 pod. sp.č.: Žo 98/00061/000 reg. č. 36/98

Napíšte nám
Meno
Email
Tel.