Zverejňovanie zmlúv, Faktúr, Objednávok a VZN na internete

Registrácia na verejný portál - Zadarmo

Registrácia úplne zadarmo

Splníte si povinnosť zákona č. 382/2011 "O verejnom prístupe k informáciam". Ukladá organizáciam povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete. Zákon platí pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie ktoré sú nimi zriadené.

Je potrebné skenovať faktúry a objednávky, na zverejňovanie?

Nie, je potrebné skenovať faktúry a objednávky. Musia sa však zverejniť v štruktúrovanej forme ako sú základné identifikačné údaje. Podobna ako je uvedené na tomto portály.

Termín zverejnenie objednávok?

Organizácia je povinná do 10 pracovných dní zverejniť objednávku, faktúru alebo zmlúvu v štrukturovanej a prehľadnej forme na webe. Neplatí to, ak objednávka nespadá do rámca povinné zverejňovania.

Je stanovená hodnota dokladov, ktoré sa nemusia zverejniť?

Nie je stanovená žiadna hodnota ktoré sa nemusia zverejňovať. Zverejňovať nemusíte objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nepatrý do zverejňovacieho rámca podľa § 5a.

Aký je termín zverejnenia faktúr?

Organizácia je povinná zverejniť faktúry do 30 dní odo dňa jej zaplatenia v štrukturovanej forme alebo sken daňového dokladu na internete. Zverejnenie musí spĺňať podmienky príspupu a validácie, ktoré tento portál spĺňuje.

Ako dlho je nutné zverejňovať faktúry a objednávky a zmluvy?

Organizácia je povinná zverejňovať doklady po dobu 5 rokov a to nepretržite. Zverejňovanie je nepretržite počas existencie záväzku, najmenej však počas 5 rokov od nadobudnutia účinnosti.

Certifikát

Obdržíte certifikát ktorý potvrdzuje že zverejňujete informácie ktoré spĺňujú požiadavky zákona. Sú valídne pre zobrazenie a verejné príspupné podľa zákona o informácií.

Zoznam dokladov

Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Cena spolu Súbor Dátum
Obec Makovce Mesačný poplatok za paušál 10.2.2017 - 9.3.2017 Faktúry Orange Slovensko, a. s. 40.00,- Eu Bez prílohy 16 Feb 2017
Obec Makovce Mesačný poplatok za paušál 10.2.2017 - 9.3.2017 Faktúry Orange Slovensko, a. s. 1.00,- Eu Bez prílohy 16 Feb 2017
Obec Makovce Faktúra za rok 2017 podľa zmluvy PNZ - P40199/12.00 Faktúry Slovenský pozemkový fond 40.00,- Eu Bez prílohy 14 Feb 2017
Obec Ľuboriečka Telefón - hovory Faktúry Slovak Telekom, a.s. 22.19,- Eu Pozrieť prílohu 9 Feb 2017
Obec Ľuboriečka Vývoz TKO Faktúry Marius Pedersen, a.s. 134.28,- Eu Pozrieť prílohu 9 Feb 2017
Obec Makovce Webová stránka obce Faktúry Websupport, s.r.o. 61.92,- Eu Bez prílohy 8 Feb 2017
Obec Makovce Odber zemného plynu za obdobie 1.2.2017 - 28.2.2017 Faktúry Slovenský plynárenský priemysel, a . s. 193.00,- Eu Bez prílohy 6 Feb 2017
Obec Makovce Faktúra za služby za obdobie 1/2017 Faktúry FURA s. r. o 58.94,- Eu Bez prílohy 6 Feb 2017
Obec Makovce Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.1.2017 - 28.2.2017 Faktúry Východoslovenská energetika a. s. 539.00,- Eu Bez prílohy 6 Feb 2017
Obec Ľuboriečka Mobil - hovory Faktúry Orange Slovakia a.s. 30.00,- Eu Pozrieť prílohu 3 Feb 2017
Obec Ľuboriečka Mobil - hovory Faktúry Orange Slovakia a.s. 30.00,- Eu Pozrieť prílohu 3 Feb 2017
Obec Ľuboriečka Oprava motorovej píly Faktúry LESTOM 223.59,- Eu Pozrieť prílohu 3 Feb 2017
Základná škola Oprava k dokladu por.č.201615784 Faktúry MB TECH BB s.r.o. 504.00,- Eu Bez prílohy 27 Jan 2017
Základná škola Faktúra za obdobie 22.12.2016-21.01.2017 Faktúry Slovaj Telecom.a.s. 38.38,- Eu Bez prílohy 27 Jan 2017
Základná škola Servisné služby Faktúry Datalan.a.s. 15.60,- Eu Bez prílohy 27 Jan 2017
Základná škola Vysvedčenia, list-bianco Faktúry ŠEVT a.s. 87.80,- Eu Bez prílohy 27 Jan 2017
Obec Makovce Faktúra za ročnú údržbu programu na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Faktúry Mzdová učtáreň OcÚ 55.50,- Eu Bez prílohy 26 Jan 2017
Obec Makovce Spracovanie miezd a režijných nákladov za IV. Q 2016 Faktúry Mzdová učtáreň OcÚ 152.31,- Eu Bez prílohy 26 Jan 2017
Obec Makovce Q. refundácie za chránenú dielňu za rok 2016 Faktúry MANMARK s. r. o. 80.00,- Eu Bez prílohy 26 Jan 2017
Základná škola Faktúra za počítače Faktúry MB TECH BB s.r.o. 650.00,- Eu Bez prílohy 24 Jan 2017