Zverejňovanie zmlúv, Faktúr, Objednávok a VZN na internete

Registrácia na verejný portál - Zadarmo

Registrácia úplne zadarmo

Splníte si povinnosť zákona č. 382/2011 "O verejnom prístupe k informáciam". Ukladá organizáciam povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete. Zákon platí pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie ktoré sú nimi zriadené.

Je potrebné skenovať faktúry a objednávky, na zverejňovanie?

Nie, je potrebné skenovať faktúry a objednávky. Musia sa však zverejniť v štruktúrovanej forme ako sú základné identifikačné údaje. Podobna ako je uvedené na tomto portály.

Termín zverejnenie objednávok?

Organizácia je povinná do 10 pracovných dní zverejniť objednávku, faktúru alebo zmlúvu v štrukturovanej a prehľadnej forme na webe. Neplatí to, ak objednávka nespadá do rámca povinné zverejňovania.

Je stanovená hodnota dokladov, ktoré sa nemusia zverejniť?

Nie je stanovená žiadna hodnota ktoré sa nemusia zverejňovať. Zverejňovať nemusíte objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nepatrý do zverejňovacieho rámca podľa § 5a.

Aký je termín zverejnenia faktúr?

Organizácia je povinná zverejniť faktúry do 30 dní odo dňa jej zaplatenia v štrukturovanej forme alebo sken daňového dokladu na internete. Zverejnenie musí spĺňať podmienky príspupu a validácie, ktoré tento portál spĺňuje.

Ako dlho je nutné zverejňovať faktúry a objednávky a zmluvy?

Organizácia je povinná zverejňovať doklady po dobu 5 rokov a to nepretržite. Zverejňovanie je nepretržite počas existencie záväzku, najmenej však počas 5 rokov od nadobudnutia účinnosti.

Certifikát

Obdržíte certifikát ktorý potvrdzuje že zverejňujete informácie ktoré spĺňujú požiadavky zákona. Sú valídne pre zobrazenie a verejné príspupné podľa zákona o informácií.

Zoznam dokladov

Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Cena spolu Súbor Dátum
Obec Makovce Za činnosť preneseného výkonu štátnej správy Faktúry Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava 109.90,- Eu Bez prílohy 17 Jan 2017
Obec Makovce Mesačný poplatok za služby Faktúry Orange Slovensko, a. s. 40.00,- Eu Bez prílohy 16 Jan 2017
Obec Makovce Mesačný poplatok za služby, paušal Faktúry Orange Slovensko, a. s. 1.00,- Eu Bez prílohy 16 Jan 2017
Obec Makovce Nedoplatok za dodávku vody Faktúry VVS, a. s. 7.86,- Eu Bez prílohy 16 Jan 2017
Obec Makovce Poplatok za internet Faktúry VOSPOL, s. r. o. 4.97,- Eu Bez prílohy 16 Jan 2017
Základná škola Park Angelinum 8 Metodický materiál Faktúry Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. 42.00,- Eu Bez prílohy 13 Jan 2017
Obec Makovce Fakturácia aktualizácie programov zaslaných na CD Faktúry TOPSET Solutions, s. r. o. 12.60,- Eu Bez prílohy 11 Jan 2017
Základná škola Park Angelinum 8 Metodický materiál Objednávky Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. 42.00,- Eu Bez prílohy 11 Jan 2017
Obec Makovce Fakturácia za služby v mesiaci 12/2016 Faktúry FURA s. r. o 59.14,- Eu Bez prílohy 5 Jan 2017
Obec Makovce Faktúra č. OPS/1971/2016 Faktúry Prima banka Slovensko, a. s. 43.08,- Eu Bez prílohy 27 Dec 2016
Obec Makovce Oprava verejného osvetlenia, oprava a montáž vianočnej ozdoby Faktúry MIKUMA, s. r. o. 248.00,- Eu Bez prílohy 22 Dec 2016
Obec železnik Faktára rozbor vody č.4218024158 Faktúry Štátny veterinárny a potravinový ústav 77.40,- Eu Pozrieť prílohu 16 Dec 2016
Súkromná základná škola Suroviny na pečenie perníkov Faktúry JOKRIM 51.20,- Eu Bez prílohy 13 Dec 2016
Obec Ľuboriečka Vývoz TKO Faktúry Marius Pedersen, a.s. 141.86,- Eu Pozrieť prílohu 12 Dec 2016
Obec železnik Telefonné služby fakt.č.2791122226 Faktúry Slovak Telekom a.s. 41.72,- Eu Bez prílohy 8 Dec 2016
Obec železnik Zemný plyn fakt.č.7278671315 Faktúry SPP,a.s. 95.00,- Eu Pozrieť prílohu 5 Dec 2016
SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Za materiá na odbornom výcviku Faktúry Karol Mazúr - Kami 350.00,- Eu Bez prílohy 1 Dec 2016
SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Tovar podľa vlastného výberu Objednávky Karol Mazúr - Kami 103.00,- Eu Bez prílohy 1 Dec 2016
Obec železnik Vývoz žumpy fekálom fakt.č.160373 Faktúry Marek Paľa-Nákladná doprava 70.00,- Eu Pozrieť prílohu 1 Dec 2016
Obec železnik Elektromontážne práce fakt.č. 160033 Faktúry Jozef Jurč-elkojur 987.71,- Eu Pozrieť prílohu 28 Nov 2016