Zverejňovanie zmlúv, Faktúr, Objednávok a VZN na internete

Registrácia na verejný portál - Zadarmo

Registrácia úplne zadarmo

Splníte si povinnosť zákona č. 382/2011 "O verejnom prístupe k informáciam". Ukladá organizáciam povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete. Zákon platí pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie ktoré sú nimi zriadené.

Je potrebné skenovať faktúry a objednávky, na zverejňovanie?

Nie, je potrebné skenovať faktúry a objednávky. Musia sa však zverejniť v štruktúrovanej forme ako sú základné identifikačné údaje. Podobna ako je uvedené na tomto portály.

Termín zverejnenie objednávok?

Organizácia je povinná do 10 pracovných dní zverejniť objednávku, faktúru alebo zmlúvu v štrukturovanej a prehľadnej forme na webe. Neplatí to, ak objednávka nespadá do rámca povinné zverejňovania.

Je stanovená hodnota dokladov, ktoré sa nemusia zverejniť?

Nie je stanovená žiadna hodnota ktoré sa nemusia zverejňovať. Zverejňovať nemusíte objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nepatrý do zverejňovacieho rámca podľa § 5a.

Aký je termín zverejnenia faktúr?

Organizácia je povinná zverejniť faktúry do 30 dní odo dňa jej zaplatenia v štrukturovanej forme alebo sken daňového dokladu na internete. Zverejnenie musí spĺňať podmienky príspupu a validácie, ktoré tento portál spĺňuje.

Ako dlho je nutné zverejňovať faktúry a objednávky a zmluvy?

Organizácia je povinná zverejňovať doklady po dobu 5 rokov a to nepretržite. Zverejňovanie je nepretržite počas existencie záväzku, najmenej však počas 5 rokov od nadobudnutia účinnosti.

Certifikát

Obdržíte certifikát ktorý potvrdzuje že zverejňujete informácie ktoré spĺňujú požiadavky zákona. Sú valídne pre zobrazenie a verejné príspupné podľa zákona o informácií.

Zoznam dokladov

Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Cena spolu Súbor Dátum
Súkromná základná škola Kancelárske a školské potreby Faktúry Papier servis, s.r.o. 82.64,- Eu Bez prílohy 8 Dec 2016
Obec železnik Telefonné služby fakt.č.2791122226 Faktúry Slovak Telekom a.s. 41.72,- Eu Bez prílohy 8 Dec 2016
Obec železnik Zemný plyn fakt.č.7278671315 Faktúry SPP,a.s. 95.00,- Eu Pozrieť prílohu 5 Dec 2016
Obec železnik Vývoz žumpy fekálom fakt.č.160373 Faktúry Marek Paľa-Nákladná doprava 70.00,- Eu Pozrieť prílohu 2 Dec 2016
SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Tovar podľa vlastného výberu Objednávky Karol Mazúr - Kami 103.00,- Eu Bez prílohy 1 Dec 2016
SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Za materiá na odbornom výcviku Faktúry Karol Mazúr - Kami 350.00,- Eu Bez prílohy 1 Dec 2016
Obec železnik Elektromontážne práce fakt.č. 160033 Faktúry Jozef Jurč-elkojur 987.71,- Eu Pozrieť prílohu 30 Nov 2016
Obec železnik Elektrika fak.č.7491501345 Faktúry Východoslovenská energetika a.s. 308.00,- Eu Pozrieť prílohu 25 Nov 2016
Obec železnik Elektrika fakt.č.7491500186 Faktúry Východoslovenská energetika a.s. 1277.00,- Eu Pozrieť prílohu 25 Nov 2016
Obec železnik Vývoz odpadu fakt.č.1160754 Faktúry AVE Východ s.r.o. 366.54,- Eu Pozrieť prílohu 25 Nov 2016
Obec železnik Prezentácia obce fakt.č.10160542 Faktúry Peter Jurík-LISA 27.88,- Eu Pozrieť prílohu 25 Nov 2016
Obec železnik Prevádzkovanie vodovodu fakt.č.18352016 Faktúry Ekoservis Slovensko s.r.o 39.83,- Eu Pozrieť prílohu 25 Nov 2016
Obec železnik Školenie fakt.č.1520161148 Faktúry Tomira s.r.o. 19.90,- Eu Pozrieť prílohu 25 Nov 2016
Obec železnik Telefónne služby fak.č2365845486 Faktúry Orange Slovensko,a.s 57.30,- Eu Bez prílohy 25 Nov 2016