Správa obecného zastupiteľstva
Výtváranie zápisov
Evidencia poslancov
Elektronické hlasovanie
Hlasovanie na diaľku
Operatívne hlasovanie
Príprava návrhov
Rozosielanie pozvánok
Rýchla registrácia Registrácia bez poplatkov
BEZ ZÁVÄZKOV
Jednou bezplatnou registráciou získate riešenie pre správu obecného zastupiteľstva
a prístup k zverejňovaniu zmlúv a faktúr. Registrácia zadarmo.
Program 1

Zverejňovanie dokladov

Zverejňovanie zmlúv a faktúr.

Pokračovať
Program 2

Obecné zastupiteľstvo

Nástroj pre správu obecného zastupiteľstva.

Pokračovať

Posledné doklady