Zverejňovanie zmlúv, Faktúr, Objednávok a VZN na internete

Registrácia na verejný portál - Zadarmo

Registrácia úplne zadarmo

Splníte si povinnosť zákona č. 382/2011 "O verejnom prístupe k informáciam". Ukladá organizáciam povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete. Zákon platí pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie ktoré sú nimi zriadené.

Certifikát

Obdržíte certifikát ktorý potvrdzuje že zverejňujete informácie ktoré spĺňujú požiadavky zákona. Sú valídne pre zobrazenie a verejné príspupné podľa zákona o informácií.
Je potrebné skenovať faktúry a objednávky, na zverejňovanie?

Nie, je potrebné skenovať faktúry a objednávky. Musia sa však zverejniť v štruktúrovanej forme ako sú základné identifikačné údaje. Podobna ako je uvedené na tomto portály.

Termín zverejnenie objednávok?

Organizácia je povinná do 10 pracovných dní zverejniť objednávku, faktúru alebo zmlúvu v štrukturovanej a prehľadnej forme na webe. Neplatí to, ak objednávka nespadá do rámca povinné zverejňovania.

Je stanovená hodnota dokladov, ktoré sa nemusia zverejniť?

Nie je stanovená žiadna hodnota ktoré sa nemusia zverejňovať. Zverejňovať nemusíte objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nepatrý do zverejňovacieho rámca podľa § 5a.

Aký je termín zverejnenia faktúr?

Organizácia je povinná zverejniť faktúry do 30 dní odo dňa jej zaplatenia v štrukturovanej forme alebo sken daňového dokladu na internete. Zverejnenie musí spĺňať podmienky príspupu a validácie, ktoré tento portál spĺňuje.

Ako dlho je nutné zverejňovať faktúry a objednávky a zmluvy?

Organizácia je povinná zverejňovať doklady po dobu 5 rokov a to nepretržite. Zverejňovanie je nepretržite počas existencie záväzku, najmenej však počas 5 rokov od nadobudnutia účinnosti.

Zoznam dokladov

Čis. Popis Kategória Dodávateľ Cena spolu Súbor Dátum Panel
1 Ďalšie pokračovanie Laravelu Faktúry SAXC sssdsdssd 100,- Eu Bez súboru 21 Oct 2016
2 Ako poznať, že Boh k nám hovorí Pán Boh a nie diabol Faktúry SAXC sssdsdssd 777,- Eu Bez súboru 21 Oct 2016
3 Cccc Faktúry SAXC sssdsdssd 100,- Eu Bez súboru 21 Oct 2016
4 Yxcvyx Objednávky SAXC sssdsdssd 100,- Eu Bez súboru 21 Oct 2016
5 Cvyxc Objednávky SAXC sssdsdssd 4444,- Eu Bez súboru 21 Oct 2016