Obec Micakovce Zoznam dokladov

Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov NATUR-PACK
Bratislava, ico:35979798
0,00 Eu Príloha 11 Mar 2020
Obec Micakovce Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko,a.s.,
Žilina, ico:31575951
0,00 Eu Príloha 9 Mar 2020
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Zmluva o dielo Uslugi remontowo-budowlane, Daniel Koziol
Biecz, ico:120099089
0,00 Eu Príloha 18 Dec 2019
Obec Micakovce Zmluva o poskytovaní poradenských služieb THOR,s.r.o.
Martin, ico:43780709
0,00 Eu Príloha 16 Dec 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Stavebné úpravy Kultúrneho domu Mičakovce IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Svidník, ico:36451576
0,00 Eu Príloha 21 Oct 2019
Obec Micakovce Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 1/2019 IRBIS ASSESSMENT s.r.o
Svidník, ico:50867881
0,00 Eu Príloha 21 Oct 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce DODATOK č.2 k zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním OZÓN Hanušovce,a.s.
Petrovce, ico:36450758
0,00 Eu Príloha 26 Feb 2019
Obec Micakovce ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU KOSIT a.s.
Košice, ico:36205214
0,00 Eu Príloha 26 Feb 2019
Obec Micakovce Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0126 OBEC KOSIT a.s.
Košice, ico:36205214
0,00 Eu Príloha 26 Feb 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Zmluva o poskytovaní služieb Makroaudit s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
0,00 Eu Príloha 23 Oct 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Dodatok č.1 k zmluve o nájme nenuteľnosti č.1 Obec Mičakovce
Giraltovce, ico:0032238500
0,00 Eu Príloha 30 Aug 2017
Obec Micakovce Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.1 Obec Mičakovce
Giraltovce, ico:0032238500
0,00 Eu Príloha 30 Aug 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Zmluva o poskytnutí služieb,uzavretá podľa §261 a nasledujúceho Obch. zákonníka Makroaudit s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
0,00 Eu Príloha 18 Jul 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce ZoD Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Mičakovce IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Svidník, ico:36451576
52 272,00 Eu Príloha 21 Mar 2017