Obec Micakovce Zoznam dokladov

Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Zmluva o poskytovaní služieb Makroaudit s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
0,00 Eu Príloha 23 Oct 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Dodatok č.1 k zmluve o nájme nenuteľnosti č.1 Obec Mičakovce
Giraltovce, ico:0032238500
0,00 Eu Príloha 30 Aug 2017
Obec Micakovce Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.1 Obec Mičakovce
Giraltovce, ico:0032238500
0,00 Eu Príloha 30 Aug 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Zmluva o poskytnutí služieb,uzavretá podľa §261 a nasledujúceho Obch. zákonníka Makroaudit s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
0,00 Eu Príloha 18 Jul 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce ZoD Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Mičakovce IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Svidník, ico:36451576
52 272,00 Eu Príloha 21 Mar 2017