Matovce Zoznam dokladov

Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Matovce Poistenie zodpovednosti primátorov a starostov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG
Bratislava, ico:31595545
0,00 Eu Príloha 31 Dec 2019
Matovce Poistenie obecnej budovy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG
Bratislava, ico:31595545
0,00 Eu Príloha 31 Dec 2019
Matovce Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, ico:35763469
0,00 Eu Príloha 16 Dec 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Matovce DODATOK č.2 k zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním OZÓN Hanušovce,a.s.
Petrovce, ico:0036450758
0,00 Eu Príloha 8 Apr 2019
Matovce ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU KOSIT a.s.
Košice, ico:036205214
0,00 Eu Príloha 8 Apr 2019
Matovce Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0126 OBEC KOSIT a.s.
Košice, ico:036205214
0,00 Eu Príloha 8 Apr 2019