Zoznam dokladov

Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Matovce Zmluva o dielo č. 1/2020 Priemstav s.r.o.
Šarišský Štiavnik, ico:44578563
51 507,30 Eu Bez prílohy 19 May 2020
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Matovce Zmluva o dielo č. 1/2020 Priemstav s.r.o.
Šarišský Štiavnik, ico:44578563
51 507,30 Eu Príloha 15 Feb 2020
Mikuláš Horvát Zmluva o poskytnutí návratných fin. prostr. Slovanet a.s.
Bratislava, ico:35954612
56 172,00 Eu Príloha 3 Feb 2020
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Vladimír Mihaľ
Svidník, ico:42086540
600,00 Eu Príloha 29 Apr 2020
Mikuláš Horvát Zmluva o dielo GAS-MG SRO
Svidník, ico:35911671
37 863,59 Eu Príloha 6 Apr 2020
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Matovce Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov NATUR-PACK
Bratislava, ico:35979798
0,00 Eu Príloha 23 Mar 2020
Obec Micakovce Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov NATUR-PACK
Bratislava, ico:35979798
0,00 Eu Príloha 11 Mar 2020
Mikuláš Horvát Zmluva o poskytnutí dotácie MV SR
Bratislava, ico:00151866
30 000,00 Eu Príloha 6 Mar 2020
Obec Micakovce Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko,a.s.,
Žilina, ico:31575951
0,00 Eu Príloha 9 Mar 2020
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Matovce Poistenie zodpovednosti primátorov a starostov KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG
Bratislava, ico:31595545
0,00 Eu Príloha 31 Dec 2019
Matovce Poistenie obecnej budovy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG
Bratislava, ico:31595545
0,00 Eu Príloha 31 Dec 2019
Obec Micakovce Zmluva o dielo Uslugi remontowo-budowlane, Daniel Koziol
Biecz, ico:120099089
0,00 Eu Príloha 18 Dec 2019
Obec Micakovce Zmluva o poskytovaní poradenských služieb THOR,s.r.o.
Martin, ico:43780709
0,00 Eu Príloha 16 Dec 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Kúpna zmluva Pleysystem s.r.o.
KOšice, ico:0036601411
10 040,40 Eu Príloha 5 Dec 2018
Mikuláš Horvát Kúpna zmluva VVS AS
Košice, ico:003
51 953,95 Eu Príloha 14 Dec 2018
Mikuláš Horvát Zmluva o budúcej zmluve Divadlo Alexandra Duchnoviča
Prešov, ico:00164984
600,00 Eu Bez prílohy 3 Dec 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Krajné Čierno Zmluva o dielo Jozef Suvák
Ladomírová, ico:43627013
14 899,60 Eu Príloha 13 Nov 2019
Obec Pstrina Zmluva o dielo Suvák Jozef
Ladomírová, ico:43627013
14 204,22 Eu Príloha 13 Nov 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Dodatok č.1 k Zmluve o dielo "Stavebné úpravy Kultúrneho domu Mičakovce IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Svidník, ico:36451576
0,00 Eu Príloha 21 Oct 2019
Obec Micakovce Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 1/2019 IRBIS ASSESSMENT s.r.o
Svidník, ico:50867881
0,00 Eu Príloha 21 Oct 2019
Mikuláš Horvát Zmluva o ododhraní predstavenia Divadlo Alexandra Duchnoviča
Prešov, ico:00164984
550,00 Eu Príloha 6 Oct 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Zmluva o dielo PLAYSYSTEM SRO
Košice, ico:36601411003
10 040,40 Eu Príloha 28 Nov 2018
Obec železnik Zmluva o poskytovaní auditorských služieb ML-audit,s.r.o.
Svidník, ico:44228805
600,00 Eu Príloha 19 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluva poplašné zariadenie Alarmtel
Ždaňa, ico:36182010
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluva hygienické potreby CWS boco
Hlohovec, ico:31411045
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluva odvoz elektroodpad HEKO, spol. s r.o.
Košice, ico:35560347
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluva likvidácia baterky INSA, s.r.o.
Sereď, ico:36024376
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluva virtuálna knižnica Komensky
košice, ico:43908977
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluvy školské mlieko RAJO
Bratislava, ico:31329519
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluvy SOZA SOZA
Bratislava, ico:00178454
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluvy plynárne SPP
Bratislava, ico:35815256
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluvy Telefony T COM
Bratislava, ico:35763469
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluvy VSE VSE
Košice, ico:44483767
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluvy vodárne VVS
Košice, ico:36570460
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Súkromná základná škola Zmluva odber TUV, SV TEHO
Košice, ico:31679692
0,00 Eu Príloha 26 Nov 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Zmluva o poskytnutí služieb Mediinvest SRO
Veľký Šariš, ico:44555890
0,00 Eu Príloha 12 Sep 2019
Obec železnik Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydania certifikátov č.201910924 Disig,a.s
Bratislava, ico:35975946
0,00 Eu Príloha Príloha 5 Sep 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Zmluva o poskyt. NFP Pôdohospod. plat. agentúra
Bratistlava, ico:30794323
132 225,56 Eu Bez prílohy 30 Aug 2019
Mikuláš Horvát Zmluva o poskytnutí NFP Pôdohospod. plat. agentúra
Bratistlava, ico:30794323
56 172,00 Eu Bez prílohy 30 Aug 2019
Mikuláš Horvát Zml. o poskyt. podpory v EF formou dotácie Environmentálny fond
Bratislava, ico:30796491
40 000,00 Eu Bez prílohy 30 Aug 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Kúpna zmluva Záhrada-Dílna-Stroje SRO
Vochov, ico:01505505
25 600,00 Eu Príloha 31 May 2019
Mikuláš Horvát Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Vladimír Mihaľ
Svidník, ico:42086540
600,00 Eu Príloha 14 May 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Zmluva o dielo VVS AS
Košice, ico:003
0,00 Eu Príloha 31 Jul 2019
Mikuláš Horvát Zmluva o dielo FEDEST SRO
Zlatá Baňa, ico:36770345
22 000,00 Eu Príloha 10 Jul 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - nástenné tabule ZMRS pri ZŠ s MŠ s V a VJM
Vlčany, ico:35626356
398,00 Eu Príloha 15 Apr 2019
Matovce DODATOK č.2 k zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním OZÓN Hanušovce,a.s.
Petrovce, ico:0036450758
0,00 Eu Príloha 8 Apr 2019
Matovce ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU KOSIT a.s.
Košice, ico:036205214
0,00 Eu Príloha 8 Apr 2019
Matovce Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0126 OBEC KOSIT a.s.
Košice, ico:036205214
0,00 Eu Príloha 8 Apr 2019
Mikuláš Horvát Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľná požiarná ochrana
Bratislava, ico:00177474
1 400,00 Eu Príloha 1 Apr 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zmluva o kontrólnej činnosti-odber vody,rozbory Štátny veterinárny a potravinový ústav
Dolný Kubín, ico:42355613
0,00 Eu Príloha 18 Mar 2019
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl - 2.strana Slovenský tenisový zväz
Bratislava, ico:30811384
272,40 Eu Príloha 13 Mar 2019
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl Slovenský tenisový zväz
Bratislava, ico:30811384
272,40 Eu Príloha 13 Mar 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce DODATOK č.2 k zmluve o zneškodňovaní odpadu skládkovaním OZÓN Hanušovce,a.s.
Petrovce, ico:36450758
0,00 Eu Príloha 26 Feb 2019
Obec Micakovce ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ TRIEDENÉHO ZBERU KOSIT a.s.
Košice, ico:36205214
0,00 Eu Príloha 26 Feb 2019
Obec Micakovce Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-19-0126 OBEC KOSIT a.s.
Košice, ico:36205214
0,00 Eu Príloha 26 Feb 2019
Mikuláš Horvát Kúpna zmluva VVS
Košice, ico:36570460
1,00 Eu Príloha 19 Feb 2019
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Dohoda o zabezpečení podmienok vykonavania AČ Úrad práce Bardejov
Bardejov, ico:30794536
0,00 Eu Príloha 30 Sep 2018
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Interiérové vybavanie - šatňové lavičky ZMRS pri ZŠ s MŠ s V a VJM
Vlčany, ico:35626356
1 008,95 Eu Príloha 3 Sep 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Odvoz TKO Fura s.r.o.
Rozhanovce, ico:36211451
96,00 Eu Bez prílohy 31 Aug 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Vyhláseenie kamerový systém PP Protect s.r..o
Michalovce, ico:48039365
0,00 Eu Príloha 26 Jul 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Interiérové vybavenie ZMRS pri ZŠ s MŠ s V a VJM
Vlčany, ico:35626356
1 706,56 Eu Príloha 29 Jun 2018
Mikuláš Horvát Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov Topset Solutions s.r.o.
Stupava, ico:46919805
0,00 Eu Príloha 12 Jun 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Dohoda o skončení zmluvného vzťahu IRBIS SLOVAKIA,s.r.o.
Svidník, ico:36451576
307 683,92 Eu Príloha 8 Jan 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Zmluva o poskyt. audit. služieb Ing. Vladimír Mihaľ
Svidník, ico:42086540
570,00 Eu Príloha 22 May 2018
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnotechnickej služby - BOZP 2.strana BEZTECH
Vlčany, ico:45698104
80,00 Eu Príloha 9 May 2018
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnotechnickej služby - BOZP 1.strana BEZTECH
Vlčany, ico:45698104
80,00 Eu Príloha 9 May 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s.
Žilina, ico:31575951
0,00 Eu Príloha 16 Apr 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov Natur-Pack,a.s.
Bratislava, ico:35979798
0,00 Eu Príloha 26 Feb 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Strihovce Zmluva o dielo Slovanet
Bratislava, ico:35954612
119 986,08 Eu Príloha 18 Dec 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Mlynárovce Zmluva o dielo - obnova veojového cintorína z 1. sv. vojny IRBIS CORPORATION s.r.o.
Svidník, ico:46530631
4 625,00 Eu Príloha 21 Sep 2017
Obec Makovce Zmluva o poskytovaní audítorských služieb. Ing. Adamkovič Jozef
Topoľčany, ico:30887232
250,00 Eu Bez prílohy 28 Sep 2017
Obec Mlynárovce Poskytovanie vzdelavacích a IT služieb SMILES SK, s.r.o.
Prešov, ico:46866736
179,00 Eu Príloha 26 Sep 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zmluva o dielo č.0111/2017,Stavebné úpravy Kultúrného domu Železník IRBIS SLOVAKIA,s.r.o.
Svidník, ico:36451576
141 542,47 Eu Príloha 24 Nov 2017
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami "Vedomostný ostrov" Nadácia Volkswagen Slovakia
Bratislava, ico:42137527
0,00 Eu Príloha 16 Nov 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.17102501-PP MP Profit PB,s.r.o.
Považská Bystrica, ico:50068849
300,00 Eu Príloha 27 Oct 2017
Obec Micakovce Zmluva o poskytovaní služieb Makroaudit s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
0,00 Eu Príloha 23 Oct 2017
Obec železnik Zmluva o dielo Znížovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník IRBIS SLOVAKIA,s.r.o.
Svidník, ico:36451576
307 683,92 Eu Príloha 10 Oct 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Mlynárovce Zmluva o kontrolnej činnosti Štátnyveterinárny apotravinový ústav
Dolný Kubín, ico:42355613
76,00 Eu Príloha 23 Mar 2017
Obec železnik Zmluva o manažmente verejného obstarávania K-Centum ,spol. s r.o.
Komoča, ico:47451441
720,00 Eu Príloha 31 Mar 2017
Obec Micakovce ZoD Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Mičakovce IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Svidník, ico:36451576
52 272,00 Eu Príloha 21 Mar 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Mlynárovce Auditorské služby MAKROAUDIT s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
360,00 Eu Príloha 31 Dec 2016
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Dodatok č.1 k zmluve o nájme nenuteľnosti č.1 Obec Mičakovce
Giraltovce, ico:0032238500
0,00 Eu Príloha 30 Aug 2017
Obec Micakovce Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.1 Obec Mičakovce
Giraltovce, ico:0032238500
0,00 Eu Príloha 30 Aug 2017
Obec Mlynárovce Kultúra PSK VUC
Prešov, ico:37870475
1 500,00 Eu Príloha 2 Aug 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Mlynárovce Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny MV SR
Bratislava, ico:00151866
3 700,00 Eu Príloha 25 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Zmluva o poskytnutí finančného daru POĽNO VTÁČNIK a.s.
Lehota pod Vtáčnikom, ico:36295876
300,00 Eu Príloha 10 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Kúpna zmluva Ľubica Kopčanová
Rudnianska Lehota, ico:
155,00 Eu Príloha 9 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o.
Stupava, ico:46919805
114,00 Eu Príloha 5 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Zmluva o spolupráci BFL, s.r.o.
Ostratice, ico:48137146
0,00 Eu Príloha 3 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Zmluva o odvoze TDO František Fojtík - FoFo
Valaská Belá, ico:40424898
0,00 Eu Príloha 2 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Kúpna zmluva Anastázia Milčáková a spol.
Martin, ico:
1 010,32 Eu Príloha 2 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Príkazná zmluva Vladimír Pánis
Rudnianska Lehota, ico:
335,00 Eu Príloha 2 May 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Zmluva o poskytnutí služieb,uzavretá podľa §261 a nasledujúceho Obch. zákonníka Makroaudit s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
0,00 Eu Príloha 18 Jul 2017
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - sanitárna keramika, pákové batérie OZ FORCAS
Vlčany, ico:42121604
315,12 Eu Príloha 17 Jul 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Interaktívna tabula ZMRS pri ZŠ s MŠ s V a VJM
Vlčany, ico:35626356
1 236,00 Eu Príloha 29 Jun 2017
Špeciálna základná škola, Michalská 39, Markušovce Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb- súhlasy Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, ico:35697271
0,00 Eu Príloha 21 Jun 2017
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Tlačiareň na formát A3 pre organizačnú zložku MŠ Nadácia Volkswagen Slovakia
Bratislava, ico:42137527
0,00 Eu Príloha Príloha 5 Jun 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zámenná zmluva Obec Železník a Mária Spišáková Železník 27 Obec Železník
Giraltovce, ico:00322768
0,00 Eu Príloha 17 Apr 2017