Zoznam dokladov

Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Dohoda o zabezpečení podmienok vykonavania AČ Úrad práce Bardejov
Bardejov, ico:30794536
0,00 Eu Príloha 30 Sep 2018
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Interiérové vybavanie - šatňové lavičky ZMRS pri ZŠ s MŠ s V a VJM
Vlčany, ico:35626356
1 008,95 Eu Príloha 3 Sep 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Odvoz TKO Fura s.r.o.
Rozhanovce, ico:36211451
96,00 Eu Bez prílohy 31 Aug 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Vyhláseenie kamerový systém PP Protect s.r..o
Michalovce, ico:48039365
0,00 Eu Príloha 26 Jul 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Interiérové vybavenie ZMRS pri ZŠ s MŠ s V a VJM
Vlčany, ico:35626356
1 706,56 Eu Príloha 29 Jun 2018
Mikuláš Horvát Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov Topset Solutions s.r.o.
Stupava, ico:46919805
0,00 Eu Príloha 12 Jun 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Dohoda o skončení zmluvného vzťahu IRBIS SLOVAKIA,s.r.o.
Svidník, ico:36451576
307 683,92 Eu Príloha 8 Jan 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Mikuláš Horvát Zmluva o poskyt. audit. služieb Ing. Vladimír Mihaľ
Svidník, ico:42086540
570,00 Eu Príloha 22 May 2018
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnotechnickej služby - BOZP 2.strana BEZTECH
Vlčany, ico:45698104
80,00 Eu Príloha 9 May 2018
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Zmluva o poskytovaní Bezpečnostnotechnickej služby - BOZP 1.strana BEZTECH
Vlčany, ico:45698104
80,00 Eu Príloha 9 May 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s.
Žilina, ico:31575951
0,00 Eu Príloha 16 Apr 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov Natur-Pack,a.s.
Bratislava, ico:35979798
0,00 Eu Príloha 26 Feb 2018
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Strihovce Zmluva o dielo Slovanet
Bratislava, ico:35954612
119 986,08 Eu Príloha 18 Dec 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Mlynárovce Zmluva o dielo - obnova veojového cintorína z 1. sv. vojny IRBIS CORPORATION s.r.o.
Svidník, ico:46530631
4 625,00 Eu Príloha 21 Sep 2017
Obec Makovce Zmluva o poskytovaní audítorských služieb. Ing. Adamkovič Jozef
Topoľčany, ico:30887232
250,00 Eu Bez prílohy 28 Sep 2017
Obec Mlynárovce Poskytovanie vzdelavacích a IT služieb SMILES SK, s.r.o.
Prešov, ico:46866736
179,00 Eu Príloha 26 Sep 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zmluva o dielo č.0111/2017,Stavebné úpravy Kultúrného domu Železník IRBIS SLOVAKIA,s.r.o.
Svidník, ico:36451576
141 542,47 Eu Príloha 24 Nov 2017
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami "Vedomostný ostrov" Nadácia Volkswagen Slovakia
Bratislava, ico:42137527
0,00 Eu Príloha 16 Nov 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.17102501-PP MP Profit PB,s.r.o.
Považská Bystrica, ico:50068849
300,00 Eu Príloha 27 Oct 2017
Obec Micakovce Zmluva o poskytovaní služieb Makroaudit s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
0,00 Eu Príloha 23 Oct 2017
Obec železnik Zmluva o dielo Znížovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník IRBIS SLOVAKIA,s.r.o.
Svidník, ico:36451576
307 683,92 Eu Príloha 10 Oct 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Mlynárovce Zmluva o kontrolnej činnosti Štátnyveterinárny apotravinový ústav
Dolný Kubín, ico:42355613
76,00 Eu Príloha 23 Mar 2017
Obec železnik Zmluva o manažmente verejného obstarávania K-Centum ,spol. s r.o.
Komoča, ico:47451441
720,00 Eu Príloha 31 Mar 2017
Obec Micakovce ZoD Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Mičakovce IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Svidník, ico:36451576
52 272,00 Eu Príloha 21 Mar 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Mlynárovce Auditorské služby MAKROAUDIT s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
360,00 Eu Príloha 31 Dec 2016
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Dodatok č.1 k zmluve o nájme nenuteľnosti č.1 Obec Mičakovce
Giraltovce, ico:0032238500
0,00 Eu Príloha 30 Aug 2017
Obec Micakovce Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.1 Obec Mičakovce
Giraltovce, ico:0032238500
0,00 Eu Príloha 30 Aug 2017
Obec Mlynárovce Kultúra PSK VUC
Prešov, ico:37870475
1 500,00 Eu Príloha 2 Aug 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Mlynárovce Obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny MV SR
Bratislava, ico:00151866
3 700,00 Eu Príloha 25 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Zmluva o poskytnutí finančného daru POĽNO VTÁČNIK a.s.
Lehota pod Vtáčnikom, ico:36295876
300,00 Eu Príloha 10 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Kúpna zmluva Ľubica Kopčanová
Rudnianska Lehota, ico:
155,00 Eu Príloha 9 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o.
Stupava, ico:46919805
114,00 Eu Príloha 5 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Zmluva o spolupráci BFL, s.r.o.
Ostratice, ico:48137146
0,00 Eu Príloha 3 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Zmluva o odvoze TDO František Fojtík - FoFo
Valaská Belá, ico:40424898
0,00 Eu Príloha 2 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Kúpna zmluva Anastázia Milčáková a spol.
Martin, ico:
1 010,32 Eu Príloha 2 May 2017
Obec Rudnianska Lehota Príkazná zmluva Vladimír Pánis
Rudnianska Lehota, ico:
335,00 Eu Príloha 2 May 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec Micakovce Zmluva o poskytnutí služieb,uzavretá podľa §261 a nasledujúceho Obch. zákonníka Makroaudit s.r.o.
Bratislava, ico:47012021
0,00 Eu Príloha 18 Jul 2017
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - sanitárna keramika, pákové batérie OZ FORCAS
Vlčany, ico:42121604
315,12 Eu Príloha 17 Jul 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Interaktívna tabula ZMRS pri ZŠ s MŠ s V a VJM
Vlčany, ico:35626356
1 236,00 Eu Príloha 29 Jun 2017
Špeciálna základná škola, Michalská 39, Markušovce Príloha k zmluve o poskytovaní verejných služieb- súhlasy Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, ico:35697271
0,00 Eu Príloha 21 Jun 2017
ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 925 84 Vlčany Darovacia zmluva - Tlačiareň na formát A3 pre organizačnú zložku MŠ Nadácia Volkswagen Slovakia
Bratislava, ico:42137527
0,00 Eu Príloha Príloha 5 Jun 2017
Organizácia Popis Kategória Dodávateľ Suma Súbor Dátum
Obec železnik Zámenná zmluva Obec Železník a Mária Spišáková Železník 27 Obec Železník
Giraltovce, ico:00322768
0,00 Eu Príloha 17 Apr 2017